OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 10110501

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu ceny vyobrazeného zboží v případě předchozí změny cen dodavatelem.